Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRIVACYBELEID

b-inside hecht veel belang aan de privacy en wenst éénieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van deze verwerking.

Onze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door b-Inside in het kader van haar activiteiten gebeurt.

b-inside verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

Lees hier meer over onze GDPR policy!